ตารางแพทย์

สาขา อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
ท่าพระ
อารีย์

ตรีนุช

มาลดี

มาลดี

นิภาพรรณ

ฤทัยชนก

อารีย์
ฟิวเจอร์
ฤทัยชนก

ฤทัยชนก

อารีย์

นิภาพรรณ

กนกวรรณ

มาลดี

อรเกศ
แฟชั่น
นิภาพรรณ

มาลดี

นิภาพรรณ

สุปราณี

ฤทัยชนก

กนกวรรณ

สุปราณี
รัตนา
มาลดี

นิภาพรรณ

ฤทัยชนก

อารีย์

สุปราณี

สุปราณี

นิภาพรรณ
บางกะปิ
สุปราณี

กนกวรรณ

สุปราณี

ชนกานต์

ชนม์นิภา

พิชญ์สินี

ฤทัยชนก


อัพเดทรายละเอียดตารางแพทย์จาก FB Rakspew